skip to Main Content
Persondata – Sikkerhed

Vi har hjulpet flere firmaer med deres sikkerhed omkring persondata.

Det er helt praktiske ting, hvor vi tager udgangspunkt i dit fysiske firma.

Det drejer sig om at sikre sig, at data ikke er frit tilgængeligt.

Man skal blandt andet huske:

  • at bruge adgangskoder,
  • at låse kontoret når man forlader det,
  • at låse sine digitale arbejdsredskaber inde, når man går hjem,
  • at sørge for, at ingen kan få utilsigtet adgang til data.

Hvis du har kundedata med ud af huset på opgaver, skal du også tænke på sikkerhed der. Det kan f.eks. være at du skal have en kasse/skab, hvor du kan låse data inde, hvis din bil står åben, mens du arbejder.

Back To Top