skip to Main Content
Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale projekter, (vores hjemmesidedesigns).
Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer som f.eks. e-bøger/kunstværker til download, såfremt download er påbegyndt.

Koder og originale dokumenter

Ved afslutning af en opgave afleverer vi eventuelle originale dokumenter og vi opbevarer ikke koder til kundens systemer, med mindre andet er aftalt.

Priser

Alle priser hos Falkenblad Webdesign er angivet uden moms.
Priserne justeres 2 gange om året og de gældende priser er offentlig tilgængelige på falkenbladwebdesign.dk.

Ved opgaver på mere end 5.000 kr. uden moms kræver Falkenblad Webdesign en forudbetaling på 50 %. (f.eks. 20.000 kr.: forudbetaling på 10.000 kr.).

Ved individuelle opgaver kræves forudbetaling på 50 %.

Prisen kan eventuelt deles ud på delmål, med forudbetaling af hvert delmål (100%).

Fakturering

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra faktureringsdato med mindre andet er angivet på faktura.
Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 150 kr. pr. rykker

Ansvar

Falkenblad Webdesign har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt.

Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

Back To Top