skip to Main Content

Conni Falkenblad

Conni er bibliotekar med videreuddannelse som master i biblioteks- og informationsvidenskab. Dertil kommer kurser i webdesign, GDPR og projektledelse. Hun…

Back To Top